Matentabel – Schoenen

2B38A552-EA8D-4F7C-8E1B-715726D5405A.png

Hoe bepaal ik mijn schoenmaat? De beste methode? Zet uw voeten (met sok of panty) op een stuk papier en teken de omtrek af. Nu neemt u de afbeelding van de grootste voet en meet hier de afstand van het puntje van de grote teen (A) tot de hiel (B). Dat is uw voetlengte. In de tabel vindt u vervolgens welke schoenmaat daarbij hoort.

Lees verder

Geplaatst: 29-08-2019 10:29:51  |  link

Zorgwijzer.nl

Voor de behandeling van diverse voetklachten is pedicure zeer geschikt. Ook kan pedicure worden toegepast voor het onderhouden en mooi houden van de voeten. Denk hierbij aan het het knippen en lakken van de nagels en andere cosmetische ingrepen. Pedicure wordt echter alleen vergoed via de basis- of aanvullende zorgverzekering voor mensen die voetzorg echt nodig hebben, dus voor behandeling van bepaalde klachten, bijvoorbeeld bij klachten die ontstaan door een reumatische aandoening. Pedicure kan in sommige gevallen, bijvoorbeeld bij diabetes, zelf worden vergoed via de basisverzekering. In overige gevallen, zoals bij reuma en bloedvatproblemen kan vergoeding veelal plaatsvinden via de aanvullende zorgverzekering.

Vergoeding basisverzekering

In 2015 is de vergoeding van pedicure vanuit de basisverzekering veranderd. Om te bepalen of iemand recht heeft op de vergoeding van pedicure wordt gebruik gemaakt van zogenaamde zorgprofielen. Er zijn vier zorgprofielen, waarbij geldt dat hoe hoger het zorgprofiel is, hoe meer voetzorg noodzakelijk is. Hieronder een overzicht van de verschillende indicaties, classificaties en bijbehorende zorgprofielen.

Voor alle diabetespatiënten geldt dat ze vanuit de basisverzekering recht hebben op een jaarlijkse voetscreening door de huisarts, praktijkondersteuner huisarts (POH) of diabetesverpleegkundige. Het zorgprofiel bepaalt uiteindelijk of voetzorg vanuit de basisverzekering kan worden vergoed. Is het zorgprofiel lager dan 2? Dan zijn er vaak mogelijkheden vanuit de aanvullende verzekering (zie het volgende kopje). Verder geldt voor diabetespatiënten met zorgprofiel 1 dat zij wel recht hebben op een jaarlijks gericht voetonderzoek door een pedicure (prestatiecode 96/22013) of eventueel door een podotherapeut (prestatiecode 90/9200).

Als de verzekerde/patiënt in aanmerking komt voor vergoeding van pedicure behandelingen via de basisverzekering (zorgprofielen 2, 3 en 4), dan zijn er in principe twee opties mogelijk:

 • De patiënt kan gebruiken maken van ketenzorg via een zorggroep. Dit is een samenwerking tussen huisartsen en andere zorgverleners, zoals pedicures en podotherepeuten. Voor ketenzorg betaald men minder of zelfs geen eigen risico, ook al wordt de zorg vergoed uit de basisverzekering. Informeer de huisarts naar de mogelijkheden en de gecontracteerde zorgverleners.
 • Als er geen mogelijkheid is om gebruik te maken van ketenzorg, zal de patiënt door de huisarts worden doorverwezen naar een podotherapeut. Deze therapeut onderzoekt de voeten verder en kijkt hoeveel en welke zorg jouw voeten nodig hebben. De podotherapeut kan de afstemming van voetzorg regelen met de aangesloten pedicure(s), zodat je bij de pedicure terecht kunt voor de noodzakelijke voetbehandelingen. Let er wel op dat er gebruik wordt gemaakt van gecontracteerde zorgverleners anders kan de vergoeding lager uitvallen. Tot slot valt de zorg van de podotherapeut/pedicure in dit geval wel onder het eigen risico, omdat er geen sprake is van ketenzorg, zoals bij punt 1.

Vergoeding aanvullende zorgverzekering

Als jouw voetzorg niet door de basisverzekering gedekt wordt dan is er vaak vergoeding mogelijk onder de aanvullende verzekering, mits deze door de patiënt is afgesloten. De volgende groepen kunnen hiervoor in aanmerking komen:

 • Patiënten met reumatoïde artritis, een dwarslaesie of andere medisch noodzakelijke klachten.
 • Patiënten met diabetes met een zorgprofiel van één of simms 0. Let op: het is mogelijk dat een zorgverzekeraar alleen patiënten vergoed die vallen onder zorgprofiel 1 en daarmee geen vergoeding bieden voor patiënten met simms 0.
 • Patiënten die een herseninfarct hebben meegemaakt.

Een zorgverzekering vergelijken met een vergoeding voor pedicure is mogelijk bij de aanvullende pakketten.

Belangrijk

In het kader van de vergoeding zijn er een aantal belangrijke zaken om rekening mee te houden:

 • Er geldt geen eigen risico voor vergoeding vanuit de aanvullende zorgverzekering.
 • De patiënt heeft in veel gevallen (naturapolissen) pas recht op vergoeding indien zijn/haar pedicure gecontracteerd is door de zorgverzekeraar. In de meeste gevallen geldt de aanvullende voorwaarde dat het gaat om een medisch pedicure, paramedisch chiropedist of een pedicure met de aantekening diabetische/reumatische voet.
 • De vergoedingen vallen in sommige gevallen onder een budget ‘voetzorg’. Dit betekent dat meerdere zorgvormen vanuit dit budget vergoed worden. In de praktijk kan dit bijvoorbeeld betekenen dat iemand zijn ‘vergoedingstegoed’ heeft gebruikt voor podotherapie of steunzolen en dat er voor pedicure geen vergoeding meer over is.

Het is in het algemeen verstandig om in het kader van vergoeding ook contact op te nemen de eigen zorgverzekeraar.

Bron: Zorgwijzer.nl

http://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/pedicure

https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/pedicure#vergoedingen

Geplaatst: 26-08-2016 13:04:40  |  link

Zorgprofielen

vergoedingen pedicure.png

Uitleg afkortingen:

PS (Protectieve Sensibiliteit ), PAV (Perifeer Arterieel Vaatlijden)

Geplaatst: 26-08-2016 13:00:00  |  link

Record inschrijvingen voor 98ste Vierdaagse

vierdaagse_logo.jpg

Stichting DE 4DAAGSE moet 7.844 debutanten door loting helaas teleurstellen

Voor de 98ste Vierdaagse hebben 53.844 mensen uit landen in de hele wereld ingeschreven. Onder toezicht van de notaris zijn vrijdag 7.844 debutanten uitgeloot. Nooit eerder was de belangstelling voor de Vierdaagse zo groot. Het record uit 2005 werd met 508 inschrijvingen bijgesteld. Ook het aantal wandelaars dat door loting teleurgesteld moet worden, was nog nooit zo groot.

Voor de Vierdaagse 2014, die van 15 tot en met 18 juli gehouden wordt, waren maximaal 46.000 startbewijzen beschikbaar. De enorme toeloop op de startbewijzen dit jaar houdt volgens de organiserende Stichting DE 4DAAGSE verband met het inschrijfprotocol dat voor de 100ste Vierdaagse in 2016 is vastgesteld.
"Daarin staat dat je van 2010 tot en met 2015 tenminste vier keer de Vierdaagse met succes moet hebben volbracht, wil je gegarandeerd een startbewijs krijgen  voor de jubileumeditie in 2016. Veel wandelaars willen die serie van 4 veilig stellen. Volgend jaar verwachten we hetzelfde beeld. Het gaat er dit jaar en in 2015 voor veel deelnemers op aankomen. Uitlopen daar gaat hem om!”, aldus voorzitter Johan Willemstein van Stichting DE 4DAAGSE. Voor de 100ste editie geldt overigens niet de regel dat twee keer uitloten in eerdere jaren een automatische vrijwaring is voor loting voor de 100ste Vierdaagse.

Limiet benaderd
Het totaal aantal inschrijvingen voor de komende aflevering van het befaamde wandelevenement kwam 3.530 hoger uit dan vorig jaar. Het aantal ingeschreven debutanten bleef ten opzichte van 2013 nagenoeg gelijk. Door het record aantal inschrijvingen dit jaar voor beloning 2 of hoger, kunnen uiteindelijk minder debutanten van start gaan op 15 juli.

Willemstein: "Het is afwachten of we bij dit record aantal inschrijvingen ook de limiet van 46.000 daadwerkelijke deelnemers dichter zullen benaderen. De ervaring leert dat iets minder dan 10% van de inschrijvers uiteindelijk niet aan de start verschijnt. In onze capaciteitsberekeningen van de parcoursen is daar rekening mee gehouden. Zo komen we jaarlijks uit op circa 42.000 deelnemers, die we veilig en comfortabel op de dagelijkse parcoursen kwijt kunnen. Mensen die uiteindelijk niet komen opdagen zullen daar ongetwijfeld een goede reden voor hebben. Wij gaan ervan uit dat iedereen die inschrijft, ook graag aan de Vierdaagse meedoet.”

Dubbelinschrijvingen
Voordat de loting door de notaris plaatsvond, is het inschrijfbestand van Stichting DE 4DAAGSE ontdaan van dubbele en andere foutieve inschrijvingen. De uitslag is na de loting onmiddellijk bekendgemaakt op www.4daagse.nl. Daarnaast krijgen alle deelnemers persoonlijk bericht per e-mail. Slechts enkelen maakten voor inschrijving gebruik van een formulier en ontvangen daarom bericht per brief.

Historie
In 2005, voor de 89ste Vierdaagse, moest voor de eerste keer een loting plaatsvinden. In dat jaar schreven 53.336 wandelaars in, een record, en stond de inschrijflimiet op 47.500. Het record aantal starters dateert uit 2003, toen er 44.812 mensen aan de Vierdaagse begonnen.  

Bron: Stichting DE 4DAAGSE (www.4daagse.nl)

Geplaatst: 11-04-2014 19:08:19  |  link

Warme sloffen

image.jpg


Wat is er beter om de koude wintermaanden door te komen als magnetron sloffen? Door de sloffen in de magnetron slechts 90 seconden te verwarmen geniet je zo’n 1 tot 2,5 uur van heerlijk warme voeten en een subtiele lavendelgeur. Lavendel werkt kalmerend, verzachtend en opbeurend terwijl de knusse warmte zorgt voor een beter humeur.

 

Geplaatst: 08-12-2013 10:17:12  |  link

Wintertenen

VoetZorg Sacha Jetten - wintertenen

Wintertenen of winterhanden, perniosis (Lat. pernio, winterhand of wintervoet), bestaat uit blauwrode, pijnlijke, hevig jeukende zwellingen van tenen en/of vingers. De aandoening komt met name voor tijdens de wintermaanden en wordt veroorzaakt door de inwerking van koude op de gebrekkig gevasculariseerde (doorbloede) huid.

Ontstaanswijze

Kou vormt de belangrijkste factor voor het ontstaan van wintertenen. Koude zorgt voor het samentrekken van de arteriolen en venulen in de huid en verwijding van het capillaire vaatnet; bij verwarming treedt het omgekeerde op. Dit regelmechanisme zorgt voor een minder goede doorbloeding van handen en voeten tijdens koude omstandigheden, waardoor de vitale organen warm blijven. Bij mensen met perniones functioneert dit mechanisme niet adequaat. De venulen reageren te traag op temperatuurveranderingen (met name tijdens verwarming). Hierdoor ontstaat stuwing in het capillaire vaatnet. Dit leidt tot plaatselijke roodheid, zwelling, jeuk en branderig gevoel van handen en/of tenen.

Factoren die een negatieve invloed hebben op de doorbloeding van handen en voeten, die het ontstaan van wintertenen bevorderen zijn:

 • onvoldoende warme kleding
 • langdurig blootstellen van handen en voeten aan lage temperaturen

De aandoening kan ook veroorzaakt worden door een onderliggende vaataandoening:

 • ziekte van Raynaud
 • lupus erythematodes
 • collageenziekten
 • atherosclerose
 • veranderde bloedviscositeit

Symptomen

De patiënt presenteert zich met de volgende symptomen:

 • vrij acuut ontstaan van klachten
 • jeuk/branderigheid/pijn aan strekzijde vingers en tenen
 • lokale blauwrode, gezwollen, vrij scherp begrensde plekken
 • klachten verergeren bij opwarmen

Behandeling

Men dient zich te realiseren dat het in de meeste gevallen om een onschuldige aandoening gaat. De aandoening kan voorkomen worden door bijvoorbeeld het nemen van wisselbaden waardoor de doorbloeding verbetert. De patiënt dient koude te vermijden en zich warm te kleden. Regelmatig en voldoende bewegen tijdens koude omstandigheden kan nuttig zijn. De werking van lokale en systemische middelen bij perniones is niet bewezen en dus ook niet wenselijk. Vroeger werden er vaak injecties met vitamine D gegeven maar enig effect hiervan is nooit wetenschappelijk aangetoond.[1] Calciumantagonisten (zoals nifedipine) worden vanwege de vaatverwijdende werking bij ernstige wintertenen met succes ingezet.[2]

Overige literatuur

Jochems AAF, Joosten FWMG (1997) Zakwoordenboek der Geneeskunde, Arnhem, Elsevier/Koninklijke PBNA

Referenties

 1. Eekhof JAH, Knuistingh Neven A, Verheij THJM (2001) Kleine kwalen in de huisartspraktijk , Maarssen, Elsevier Gezondheidszorg
 2. NHG Standaard wintertenen.

Bron: WikipediA

 

 

Geplaatst: 08-12-2013 09:56:14  |  link

Staan uw voeten op de vakantiechecklist?

Zomer.jpg

Op vakantie? Dan is een checklist een handig hulpmiddel om niets te vergeten. Daar horen ook goed verzorgde voeten door de pedicure op te staan! Lekker met blote voeten op het strand of bij het zwembad. Even snel je slippers aanschieten? Heerlijk, maar dan wel met voeten die gezien mogen worden.

Je moet onderaan beginnen...

Verwen je voeten, welkom bij de pedicure.

Geplaatst: 24-06-2013 18:04:11  |  link

Zijn uw voeten klaar voor de zomer?

HBA zomer.jpg

Zomer!

Blote voeten op het strand, in het zwembad en in open schoenen. Elk seizoen vraagt om zijn eigen voetbehandeling. Pedicurepraktijk VoetZorg Sacha Jetten maakt uw voeten zomerklaar door waar nodig eelt, likdoorns, kloven, ingroeiende nagels en schimmelnagels te behandelen. Natuurlijk hoort ook het knippen, schoonmaken en polijsten van nagels bij de behandeling.

Zorg dat u met uw voeten weer stralend voor de dag kunt komen en maak snel een afspraak.

Tips voor mooie zomervoeten:

 • Warm weer en transpiratie gaan vaak samen. Dat betekent niet alleen kans op vieze luchtjes, maar ook op bacteriën / schimmels. Houd uw voeten koel en schoon: draag katoenen sokken en kies schoenen met leren voering (ipv plastic).

 • Blote voeten in slippers? Smeer uw voeten goed in met zonnebrandcrème met een hoge beschermingsfactor. De huid aan de bovenkant van de voet is heel gevoelig!

 • Zomerschoenen met bandjes of riempjes tussen de tenen? Let op: dat kan leiden tot wrijving en blaren.

 • Zomerschoenen met open hiel maken uw voeten gevoelig voor hielkloven.

 • Heeft u diabetes? Het lopen op blote voeten is niet aan te bevelen. De kans is namelijk groot dat u ongemerkt snij- en schaafwonden oploopt.
Geplaatst: 27-05-2013 18:14:49  |  link

1   |   2   |   3   |   4      »