Prijzen:

Standaard Voetbehandeling                                          € 40,00

Desinfectie, nagels knippen, nagelomgeving schoonmaken, overtollig eelt en likdoorns verwijderen, behandeling van kloven, incrèmen. Behandeling ca. 30 tot 45 minuten.

Overige behandelingen op aanvraag

 
mondkapjes-afbeelding.jpg

Mogelijke prijsverhoging Corona-crisis

De nieuwe regels rondom behandelingen tijdens de Corona-crisis hebben veel impact op de bedrijfsvoering, het plannen, mondelinge en schriftelijke anamnese, tussentijds grondig desinfecteren en steeds luchten van de behandelruimte, om te voorkomen dat er besmetting plaats vindt. We merken dat de prijzen van persoonlijke beschermingsmiddelen (mondkapjes, handschoenen, disposables, e.d.) en ook desinfectie middelen extreem zijn gestegen. We distantiëren ons hiervan! Maar omdat we nu eenmaal met deze exorbitante prijsverhogingen geconfronteerd worden, moeten we deze 'extra' kosten mogelijk aan onze cliënten gaan doorberekenen. We hebben het op dit moment nog in overweging. Schaarste en de uitzonderlijk hoge luchtvrachtkosten zijn hiervan de oorzaak. Als we uiteindelijk beslissen een toeslag te gaan hanteren, dan beloven we op voorhand dat zodra de inkoopprijzen weer normale proporties aannemen, wij de prijzen van onze behandelingen ook direct zullen corrigeren.

 

Voorwaarden leveringen en diensten:

 • Van toepassing zijn de leverings- en betalingsvoorwaarden van branchevereniging ProVoet.
 • Bij annulering minder dan 48 uur voor uw afspraak of verzuim ben ik genoodzaakt de gereserveerde tijd in rekening te brengen. Zie annuleringsvoorwaarden.
 • Tijdens de Corona-crisis hechten wij grote waarde aan uw verantwoordelijkheid en accepteren wij uw annulering ook kort van te voren zonder daarvoor kosten in rekening te brengen. 
 • Typefouten en prijswijzigingen voorbehouden.
 • Contante betaling na behandeling. 
  (vooralsnog géén PIN-betaling mogelijk)
 • Behandelingen altijd na afspraak.
 • Behandelingen op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag.
 • Behandelingen beperkt 's avonds, op basis van beschikbaarheid.
 • Zeer dringende situaties en/of complicaties, evt. buiten de reguliere openingstijden, echter altijd na vooraf overleg en beschikbaarheid.
 

Annulering of vergeten afspraak

Helaas heb ik moeten constateren dat gemaakte afspraken voor een behandeling te vaak niet worden nagekomen. Soms krijg ik net van tevoren een berichtje dat een afspraak niet door kan gaan, maar al te vaak gebeurt het dat een client helemaal niet op komt dagen. Een ieder zal begrijpen dat dit erg vervelend is. Immers voor de behandeling plan ik tijd in. Mijn werkzaamheden als pedicure / voetverzorger zijn niet alleen professioneel, maar inmiddels ook beroepsmatig. Dat houdt in dat ik hiermee een inkomen genereer en dat het alles behalve een vrijblijvende hobby is. Kort van te voren lukt het mij daarom niet om nog een andere client in te plannen.

Geleerd door mijn ervaring moet ik hiervoor in het vervolg duidelijke regels hanteren:

1. Tot 48 uur voor uw afspraak kunt u zonder opgaaf van reden uw afspraak annuleren danwel verzetten. Spreek gerust mijn antwoord apparaat in. Ik bel u dan zo snel mogelijk terug.

2. Ca. 10 minuten na het verstrijken van uw afspraak probeer ik u telefonisch te bereiken. Ik hoop dan dat u in de gelegenheid bent nog snel te komen.  

3. Uiteraard heb ik in voorkomende gevallen alle begrip voor zeer plotselinge en onvoorziene omstandigheden.

4. Bij annulering minder dan 48 uur voor uw afspraak of verzuim (vergeten afspraak) ben ik genoodzaakt de gereserveerde tijd / behandeling alsnog in rekening te brengen.

5. Indien u bij een eerste keer vergeten/verzuimde afspraak, alsnog een nieuwe afspraak (in nader overleg) maakt, en u vervolgens na die behandeling direct een vervolg afspraak maakt binnen 8 weken, dan zal ik u de eerste vergeten/geannuleerde afspraak uit coulance niet in rekening brengen.

6. Indien in het vervolg afspraken opnieuw niet worden nagekomen danwel vergeten, ben ik genoodzaakt de gereserveerde tijd / behandeling in rekening te brengen. In nader overleg kan een nieuwe afspraak worden gemaakt.

Ik vertrouw op uw begrip hiervoor.

 

Disclaimer

De informatie op HTML op het net wordt geleverd "zoals ze is". Het gebruik van de informatie op HTML op het net en de daaraan gekoppelde pagina's is voor het eigen risico van de gebruiker. In geen enkel geval zal de auteur aansprakelijk gesteld kunnen worden voor enige schade die het resultaat zou zijn van de levering, werking of gebruik van de informatie op HTML op het net. Hoewel de informatie met grote zorg verzameld werd, is de correcte werking ervan op geen enkele wijze gegarandeerd.

 

Copyright

Alle rechten met betrekking tot alle teksten, foto's en illustraties zijn voorbehouden aan VoetZorg Sacha Jetten. Overname van (gedeeltes) van HTML op het net is zonder schriftelijke toestemming niet toegestaan. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de auteur de volledige inhoud van HTML op het net op diskette, cd-rom, dvd of welk ander medium dan ook te verspreiden. VoetZorg Sacha Jetten en diens logo zijn geregistreerd als merk en mogen derhalve niet zonder schriftelijke toestemming worden gebruikt.